128 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 128 (1985) [sv]

128 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1985-1985) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kasernen
Plats: Viksäng
Fornlämning: 232
Rapport: Arkeologisk undersökning av kulturlager innan byggnation av musikpaviljong
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyr...
Arkeologisk slutundersökning (1985-1985) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kasernen
Plats: Viksäng
Fornlämning: 232
Rapport: Arkeologisk undersökning av kulturlager innan byggnation av musikpaviljong
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1985-1985
Kommentar: Graven utan fornlämningsnummer visade sig vara från cirka år 1900. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/013b07c5-1a6c-4d42-9761-f4d21a8a4bd9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
128 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 128
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1985-1985) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kasernen
Plats: Viksäng
Fornlämning: 232
Rapport: Arkeologisk undersökning av kulturlager innan byggnation av musikpaviljong
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1985-1985
Kommentar: Graven utan fornlämningsnummer visade sig vara från cirka år 1900.
Swedish

Timespan
1985 - 1985, 1985

-Earliest time
1985
-Latest time
1985
-Role
-Person
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.