139 Markanläggning (RAÄ 34) VLM 139 (2005 - 2006) [sv]

139 Markanläggning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2005-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Antikvarisk kontroll på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 1
Fornlämning: 34
Rapport: Arboga medeltida stadsområde
Rapportförfattare: Antikvarisk kontroll
Diarienummer: Vlm 050169, 050160
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5922-05
Undersökt tid: 2005-2006
Kommentar: Mycket påfört raseringsmaterial invid ån. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/04e7a576-b6e6-4452-ba86-011798d61c94 | RDF/XML | JSON-LD
Name
139 Markanläggning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 139
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Antikvarisk kontroll (2005-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Antikvarisk kontroll på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Sämskmakaren 1
Fornlämning: 34
Rapport: Arboga medeltida stadsområde
Rapportförfattare: Antikvarisk kontroll
Diarienummer: Vlm 050169, 050160
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5922-05
Undersökt tid: 2005-2006
Kommentar: Mycket påfört raseringsmaterial invid ån.
Swedish

Timespan
2005 - 2006

-Earliest time
2005
-Latest time
2006
Report
2006:35
-Report number
2006:35
No hits.