619:5 (Fartygs-/båtlämning) [sv] Place holder

619:5 (swedish)

Fornlämningar i Stockholms län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 13:19:46
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/12000000117162