316 Husbyggnation (RAÄ 62) VLM 316 (2005) [sv]

316 Husbyggnation (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Hovslagaren
Fornlämning: 62
Rapport: Kvarteret Hovslagaren i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28480:1-11)
Diarienummer: Vlm 050011
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-345-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: En gles bebyggelse från senare delen av 1700-talet påträffades. Tidigare var kva...
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Hovslagaren
Fornlämning: 62
Rapport: Kvarteret Hovslagaren i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28480:1-11)
Diarienummer: Vlm 050011
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-345-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: En gles bebyggelse från senare delen av 1700-talet påträffades. Tidigare var kvateret troligen inte bebyggt. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0a2f7183-5d25-445f-857f-1a4bf6e51fa2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
316 Husbyggnation (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 316
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Hovslagaren
Fornlämning: 62
Rapport: Kvarteret Hovslagaren i Sala
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28480:1-11)
Diarienummer: Vlm 050011
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-345-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: En gles bebyggelse från senare delen av 1700-talet påträffades. Tidigare var kvateret troligen inte bebyggt.
Swedish

Timespan
2005 - 2005

-Earliest time
2005
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A20

-Report number
2005:A20
-Number
28480
No hits.