Passagården 1:10, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-P (1964) [sv]

Passagården 1:10, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1964

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:10
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 043 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0fd7d4dd-964e-4d35-a327-0b16bb047167 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:10, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-P
Investigation type
Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1964

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:10
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 043
Swedish

Timespan
07/1964 - 08/1964

-Earliest time
07/1964
-Latest time
08/1964
Place
, , Passagården 1:10, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:10, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning: Provundersökning inför planerad byggnation utfördes år 1964.

Beskrivning/Sammanfattning: Tre schakt togs upp inom den södra delen av fastigheten Passagården 1:10, strax öster om järnvägen. Sammanlagt undersöktes cirka 200 m2. Schakten grävdes till ett djup av cirka 2 meter och kulturlagret var i genomsnitt cirka 1,8 meter tjockt.

I schakt I, framkom två nivåer av kulturlager. Det yngsta framkom på ett djup av 0,6 meter. Lagret utgjordes av brun mylla med inslag av kol och ben. En golvnivå kunde även urskiljas. I botten av schaktet framkom ytterliggare en nivå bestående av kulturlager bestående av svart mylla och där fanns även rester av trä.

I schakt II, i den östra delen av schaktet påträffades recent material. I den västra delen av schaktet påträffades träplank vilka var 1,0-1,5 meter långa. Strax öster om plankorna påträffades rester av ett flätverk.

I det nordligaste av schaktet, schakt III, framkom en rad av cirka femton runda träpinnar vilka var avkapade. Pinnarna låg vertikalt. De har tolkats vara rester av en eventuell palissad eller som en del av vallgravens konstruktion. Palissaden skulle ha kunnat ha varit en del av ett skydd mot stranden/älven i väst. I detta schakt påträffades bland annat tolv stavar till ett laggkärl.

Fynd: Spelbräde/kvarnspel, spelpjäser, laggkärl, flöten, isläggar, skor/läder, läderväska, textil, ringspänne, träfat, bensnurra, träskål med bomärke, kanna typ BII.

Datering: 1100-tal till 1600-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980.Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 46.
Swedish

Svärdström, E. 1982. Lödöse västsvensk medeltidsstad. Runfynden i gamla Lödöse. Kungl. Vitterhets historie och Antikvitets akademin. Almqvist & Wiksell International. Stockholm.
Swedish

Alternative id
P

-Id
P
-System
Lödöse museum
043

-Id
043
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
14:1462:703:01
-Id
14:1462:703:01
-System
StadsGIS
No hits.