Passagården 1:10, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-KG (1962) [sv]

Passagården 1:10, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1962

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:10
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1962
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 035 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/17f7b7ea-ee75-4612-8d73-034fead00eb9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:10, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-KG
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1962

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:10
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1962
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 035
Swedish

Timespan
1962 - 1962

-Earliest time
1962
-Latest time
1962
Place
, , Passagården 1:10, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:10, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1962
Result

Anledning:

Beskrivning/sammanfattning:
Byggnadslämning, stengrund. Skelett i S.T Olovs kyrkogård.

Fynd:
Skelett

Datering:
Medeltid

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S 45
Swedish

Alternative id
KG

-Id
KG
-System
Lödöse museum
035

-Id
035
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
14:1462:790:01
-Id
14:1462:790:01
-System
StadsGIS
No hits.