Arkivverket (Arkiv) [no] Place holder

Arkivverket (norwegian bokmål)

Kulturorganisasjoner (Kulturrådet, Eksterne data) [no]

Type
Dataset owner
Kulturrådet [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
11/04/2022 10:06:37
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/1e114dcc-371f-49d7-bc96-55e3ab08f463
Name
Arkivverket
Norwegian bokmål

Establishment
25/03/1904
Arkivverket ble etablert, dengang under betegnelsen "Rigets Arkivvæsen", ved Kronprinsregentes resolusjon av 25. mars 1904. Resolusjonen besto av to punkter: Første punkt tilla Rigsarkivaren myndighet til å føre tilsyn med stiftsarkivene "ved siden af den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet". Annet punkt var beslutning om Instruks for Rigsarkivaren.

-Time
25/03/1904
-Dating comment
Arkivverket ble etablert, dengang under betegnelsen "Rigets Arkivvæsen", ved Kronprinsregentes resolusjon av 25. mars 1904. Resolusjonen besto av to punkter: Første punkt tilla Rigsarkivaren myndighet til å føre tilsyn med stiftsarkivene "ved siden af den direkte Bestyrelse af Rigsarkivet". Annet punkt var beslutning om Instruks for Rigsarkivaren.
Norwegian bokmål
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Has part