Bohus fästning, Bohus fästning, Kungälv (RAÄ 9) BM-UM68.33.001 (1967) [sv]

Bohus fästning, Bohus fästning, Kungälv (RAÄ 9) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Schaktkontroll, borgruin 1967

Län: Västra Götaland
Kommun: Kungälv
Socken: Kungälv
Ort: Bohus fästning
Fastighet: Bohus fästning
Fornlämning: 9
Diarienummer, Bohusläns museum: 326/67, 217/68 [sv]
Dataset owner
Last changed
22/04/2016 21:36:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2163d046-d3f5-4b8f-8be3-bfc1e13d2217 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bohus fästning, Bohus fästning, Kungälv (RAÄ 9)
Swedish

Identity
BM-UM68.33.001
Investigation type
Swedish

Description
Schaktkontroll, borgruin 1967

Län: Västra Götaland
Kommun: Kungälv
Socken: Kungälv
Ort: Bohus fästning
Fastighet: Bohus fästning
Fornlämning: 9
Diarienummer, Bohusläns museum: 326/67, 217/68
Swedish

Timespan
1967 - 1967

-Earliest time
1967
-Latest time
1967
Place
Bohus fästning, Bohus fästning

-Place (text)
Bohus fästning, Bohus fästning
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
30
-Case type
-Registration number
326/67, 217/68
Dating/monument type
-Specification
Borgruin
Swedish

Note
Grävning av latringrop.
Swedish
No hits.