Organization types (External data)

Other languages: Organisasjonstyper (norwegian bokmål), Organisationstyper (swedish)

Description

Organisasjonstyper [no]

23/03/2018 15:11:38
Beta
Status

URI
http://data.arkeologi.org/225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Organization types
English

Organisasjonstyper
Norwegian bokmål

Organisationstyper
Swedish

Description
Organisasjonstyper
Norwegian bokmål

Typer av organisationer. Datasetet är tänkt att ge en grov typindelning av organisationer efter typ av företagsamhet och verksamhet. Wikipedia-länkad.

Status: Används i drift för vissa typer av organisationer. I övrigt att betrakta som arbetsmaterial inför en diskussion.
Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/225d61d0-eb81-41f3-86a9-2fa940d305f9