Björneröd 1:1, Askumvägen, Askum (RAÄ 138) BM-UM028004 (1995) [sv]

Björneröd 1:1, Askumvägen, Askum (RAÄ 138) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1995

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Ort: Askumvägen
Fastighet: Björneröd 1:1
Fornlämning: 138
Diarienummer, Bohusläns museum: 520/95 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/271f0e27-5b1d-4eca-9282-25ca8fae56a5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björneröd 1:1, Askumvägen, Askum (RAÄ 138)
Swedish

Identity
BM-UM028004
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1995

Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Askum
Ort: Askumvägen
Fastighet: Björneröd 1:1
Fornlämning: 138
Diarienummer, Bohusläns museum: 520/95
Swedish

Timespan
1995 - 1995

-Earliest time
1995
-Latest time
1995
Place
, , Björneröd 1:1, Askumvägen [sv]

-Place (text)
Björneröd 1:1, Askumvägen
Swedish
Askum (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Sotenäs (Kommun) [sv], ,

-Place
Max. elevation
35
Geodata
6485500, 1237450, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6485500
-Longitude (Easting)
1237450
-Case type
-Registration number
520/95
Note
Rapport 1996
Swedish
No hits.