Badelunda (RAÄ 562) VLM 109 (1965) [sv]

Badelunda (RAÄ 562) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1965-1965) genomförd av Västmanlands läns museum Eva Simonsson på grund av vägbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008 ?

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Talltorp
Kvarter: Väderleken
Stadsäga: 2240
Fornlämning: 562 + 481
Rapport: Arkeologisk undersökning av stensättning och härd/ugn.
Rapportförfattare: Eva Simonsson
Museum (invnr): Vlm (?)
Diarienum...
Arkeologisk slutundersökning (1965-1965) genomförd av Västmanlands läns museum Eva Simonsson på grund av vägbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008 ?

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Talltorp
Kvarter: Väderleken
Stadsäga: 2240
Fornlämning: 562 + 481
Rapport: Arkeologisk undersökning av stensättning och härd/ugn.
Rapportförfattare: Eva Simonsson
Museum (invnr): Vlm (?)
Diarienummer: Vlm 080086 ?
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7279-08 ?
Undersökt tid: 1965-1965
Kommentar: Fynd endast brända ben. Samhör med RAÄ 481, se Vlm Dnr 24/66
Brevrapport i Vlm:s arkiv.
Foto: B 3585 - B 3596 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2754386a-9775-411d-a530-86292f6e34b2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda (RAÄ 562)
Swedish

Identity
VLM 109
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1965-1965) genomförd av Västmanlands läns museum Eva Simonsson på grund av vägbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008 ?

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Församling: Västerås
Plats: Talltorp
Kvarter: Väderleken
Stadsäga: 2240
Fornlämning: 562 + 481
Rapport: Arkeologisk undersökning av stensättning och härd/ugn.
Rapportförfattare: Eva Simonsson
Museum (invnr): Vlm (?)
Diarienummer: Vlm 080086 ?
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7279-08 ?
Undersökt tid: 1965-1965
Kommentar: Fynd endast brända ben. Samhör med RAÄ 481, se Vlm Dnr 24/66
Brevrapport i Vlm:s arkiv.
Foto: B 3585 - B 3596
Swedish

Timespan
1965 - 1965, 1965

-Earliest time
1965
-Latest time
1965
-Role
-Person
Report
2008:66 ?
-Report number
2008:66 ?
No hits.