120 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 120 (1974) [sv]

Other languages: 120 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1974-1974) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström och Bo Kindwall på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Joakim
Plats: Smäckgården
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktkontroll i medeltida kulturlager. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Krister Ström, Bo Kindwall
Museum (i...
Antikvarisk kontroll (1974-1974) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström och Bo Kindwall på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Joakim
Plats: Smäckgården
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktkontroll i medeltida kulturlager. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Krister Ström, Bo Kindwall
Museum (invnr): Vlm (19791 - 19799)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1974-1974
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och stengods, liksom trä-, läderföremål och slagg
Foto: B 11258:1 - 36 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:13:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2ad53064-dbcf-44f9-90f1-4a80a0db754a | RDF/XML | JSON-LD
Name
120 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 120
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (1974-1974) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström och Bo Kindwall på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentationen inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Joakim
Plats: Smäckgården
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktkontroll i medeltida kulturlager. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Krister Ström, Bo Kindwall
Museum (invnr): Vlm (19791 - 19799)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1974-1974
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och stengods, liksom trä-, läderföremål och slagg
Foto: B 11258:1 - 36
Swedish

Timespan
1974 - 1974, 1974

-Earliest time
1974
-Latest time
1974
-Role
Has investigated
Report
2008:66

-Report number
2008:66
No hits.