536:004 (Fartygs-/båtlämning) [sv] Place holder

Other languages: 536:004 (swedish)

Fornlämningar i Stockholms län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 13:19:43
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/18000000002328