Utgravning [no]

Other languages: Utgravning (norwegian bokmål)

Investigation types

Description
Arkeologiske utgravninger skjer etter at det er gjennomført registeringer, og kulturminner er identifisert og opprettet i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. En utgravning er en arkeologisk undersøkelse som resulterer i at et kulturminne fjernes helt eller delvis, samtidig som den vitenskapelige verdien ivaretas. Man vil også samle inn og ta vare på arkeologiske gjenstander, som kan brukes til utstillinger eller annen formidling. Det finnes i hovedsak tre ulike typer: dispensasjons... Arkeologiske utgravninger skjer etter at det er gjennomført registeringer, og kulturminner er identifisert og opprettet i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. En utgravning er en arkeologisk undersøkelse som resulterer i at et kulturminne fjernes helt eller delvis, samtidig som den vitenskapelige verdien ivaretas. Man vil også samle inn og ta vare på arkeologiske gjenstander, som kan brukes til utstillinger eller annen formidling. Det finnes i hovedsak tre ulike typer: dispensasjons-, forsknings-, og sikringsundersøkelser. [no]
Last changed
21/09/2021 13:47:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2d01720b-d18c-4c3c-ba36-672ed50f1265 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Utgravning
Norwegian bokmål

Description
Arkeologiske utgravninger skjer etter at det er gjennomført registeringer, og kulturminner er identifisert og opprettet i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. En utgravning er en arkeologisk undersøkelse som resulterer i at et kulturminne fjernes helt eller delvis, samtidig som den vitenskapelige verdien ivaretas. Man vil også samle inn og ta vare på arkeologiske gjenstander, som kan brukes til utstillinger eller annen formidling. Det finnes i hovedsak tre ulike typer: dispensasjons-, forsknings-, og sikringsundersøkelser.
Norwegian bokmål

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål