Utgår [sv]

Other languages: Utgår (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:18
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3569ce2d-f854-4d63-b80a-5ae2dd2478c8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Utgår
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish