Björksta prästgård 2:2, Björksta (RAÄ 19) VLM 46 (2004) [sv]

Björksta prästgård 2:2, Björksta (RAÄ 19) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Fastighet: Björksta prästgård 2:2
Plats: Björksta kyrka
Fornlämning: 19
Rapport: Björksta kyrka Schaktning vid en hällristning
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 040064
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3857-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Två sentida stenskodda stolphål påträffades, varav det ena...
Antikvarisk kontroll (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Fastighet: Björksta prästgård 2:2
Plats: Björksta kyrka
Fornlämning: 19
Rapport: Björksta kyrka Schaktning vid en hällristning
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 040064
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3857-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Två sentida stenskodda stolphål påträffades, varav det ena med rester av stolpe. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3980185a-204c-482c-adf1-6e36002c3ac8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björksta prästgård 2:2, Björksta (RAÄ 19)
Swedish

Identity
VLM 46
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Fastighet: Björksta prästgård 2:2
Plats: Björksta kyrka
Fornlämning: 19
Rapport: Björksta kyrka Schaktning vid en hällristning
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 040064
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3857-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Två sentida stenskodda stolphål påträffades, varav det ena med rester av stolpe.
Swedish

Timespan
2004 - 2004

-Earliest time
2004
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A36
-Report number
2004:A36
No hits.