Begravningsplats enstaka [sv]

Other languages: Begravningsplats enstaka (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4831a1d6-3c12-4a0f-80c8-2916f2a1c271 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Begravningsplats enstaka
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish