(RAÄ 1060; 1061; 1062; 1063) VLM 302 (2003 - 2005) [sv]

(RAÄ 1060; 1061; 1062; 1063) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2003-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Hacksta
Fornlämning: 1060; 1061; 1062; 1063
Rapport: Äldre järnåldersboplatser i Hacksta Fyra arkeologiska förundersökningar
Rapportförfattare: Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28464:1-46)
Diarienummer: Vlm 040010
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14448-03, 431-14447-03, 431-14449-03, 4...
Arkeologisk förundersökning (2003-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Hacksta
Fornlämning: 1060; 1061; 1062; 1063
Rapport: Äldre järnåldersboplatser i Hacksta Fyra arkeologiska förundersökningar
Rapportförfattare: Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28464:1-46)
Diarienummer: Vlm 040010
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14448-03, 431-14447-03, 431-14449-03, 431-13462-03
Undersökt tid: 2003-2005
Kommentar: Nio möjliga bebyggelselägen kunde pekas ut. Genom kolprov kan de dateras från äldsta romerska järnåldern till och med yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Samtida med Västra Skälby. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 11:53:10
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/491de065-29ab-4123-a763-5c55d54eb797 | RDF/XML | JSON-LD
Name
(RAÄ 1060; 1061; 1062; 1063)
Swedish

Identity
VLM 302
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2003-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Karin Nordström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Hacksta
Fornlämning: 1060; 1061; 1062; 1063
Rapport: Äldre järnåldersboplatser i Hacksta Fyra arkeologiska förundersökningar
Rapportförfattare: Karin Nordström
Museum (invnr): Vlm (28464:1-46)
Diarienummer: Vlm 040010
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-14448-03, 431-14447-03, 431-14449-03, 431-13462-03
Undersökt tid: 2003-2005
Kommentar: Nio möjliga bebyggelselägen kunde pekas ut. Genom kolprov kan de dateras från äldsta romerska järnåldern till och med yngre romersk järnålder och folkvandringstid. Samtida med Västra Skälby.
Swedish

Timespan
2003 - 2005

-Earliest time
2003
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A42

-Report number
2005:A42
-Number
28464
No hits.