Henriksdals reningsverk 2081133 (2017) [sv]

Other languages: Henriksdals reningsverk (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Statens maritima museer (SMM) har den 29 augusti 2017 utfört en marinarkeologisk utredning utanför Henriksdals reningsverk i Nacka kommun. Utredningen omfattade besiktning av två sonarindikationer, Go 287 och Go 288 i ett ca 80 × 160 meter stort område. Inom utredningens ramar utfördes även en noggrann side scan sonarkartering. Det framkom då två nya dittills okända indikationer som bedömdes som möjliga fartygslämningar. Inga av vraken har uppmärksammats i samband med tidigare sonarkartering.... Statens maritima museer (SMM) har den 29 augusti 2017 utfört en marinarkeologisk utredning utanför Henriksdals reningsverk i Nacka kommun. Utredningen omfattade besiktning av två sonarindikationer, Go 287 och Go 288 i ett ca 80 × 160 meter stort område. Inom utredningens ramar utfördes även en noggrann side scan sonarkartering. Det framkom då två nya dittills okända indikationer som bedömdes som möjliga fartygslämningar. Inga av vraken har uppmärksammats i samband med tidigare sonarkartering. De nya indikationerna visade sig vara dels en trolig pråm (vrak 1) som ligger på sidan i slänten och ett mindre vrak (vrak 2). Vrak 2 bedöms utgöra fornlämning. De två sonarindikationerna GO 287 och GO 288 som var kända sedan tidigare visade sig vara en upp- och nervänd bil/lastbil respektive dumpmassor av sten m.m. och utgör således inte några fornlämningar.Tekniska och administrativa uppgifter
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2017-580
Länsstyrelsens diarienummer: 43112–6410-2017
Statens maritima museers projektnummer: 2081133
SMM projektledare: Jim Hansson
Orsak till utredningen: nedläggning av avloppsrör
Uppdragsgivare: Stockholm vatten VA AB
Undersökningstyp: arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2017-08-29
Plats: Finnboda Kommun: Nacka Län: Stockholm
Landskap: Södermanland Socken: Nacka
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 5 – 20 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N: 6579393 E: 677287 (SWEREF 99 TM). Kartblad: Terrängkartan, 607 Norra Stockholm.
Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras på SAMLA på Riksantikvarieämbetets webbplats och övriga handlingar på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.

Förvaring av digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar förvaras digitalt på Statens maritima museers servrar. Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror använts: Esri ArcMap 10.3, Microsoft Word 2013, Photo Shop CC 2017, Deep View 4 m.fl. Fotografier: 6 st fotografier arkiveras i databasen PRIMUS på Statens maritima museer.

Fotonr: Fo 223182DIG – 223187DIG. GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima museers servrar.

Deltagarförteckning i fältarbetet SMM Håkan Altrock, Jim Hansson och Mikael Fredholm [sv]
Dataset owner
Last changed
07/02/2018 14:11:02
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5197bae4-bca8-44ca-8bc2-3cc4b09a28b4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Henriksdals reningsverk
Swedish

Identity
2081133
Investigation type
Purpose
Description
Statens maritima museer (SMM) har den 29 augusti 2017 utfört en marinarkeologisk utredning utanför Henriksdals reningsverk i Nacka kommun. Utredningen omfattade besiktning av två sonarindikationer, Go 287 och Go 288 i ett ca 80 × 160 meter stort område. Inom utredningens ramar utfördes även en noggrann side scan sonarkartering. Det framkom då två nya dittills okända indikationer som bedömdes som möjliga fartygslämningar. Inga av vraken har uppmärksammats i samband med tidigare sonarkartering. De nya indikationerna visade sig vara dels en trolig pråm (vrak 1) som ligger på sidan i slänten och ett mindre vrak (vrak 2). Vrak 2 bedöms utgöra fornlämning. De två sonarindikationerna GO 287 och GO 288 som var kända sedan tidigare visade sig vara en upp- och nervänd bil/lastbil respektive dumpmassor av sten m.m. och utgör således inte några fornlämningar.Tekniska och administrativa uppgifter
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2017-580
Länsstyrelsens diarienummer: 43112–6410-2017
Statens maritima museers projektnummer: 2081133
SMM projektledare: Jim Hansson
Orsak till utredningen: nedläggning av avloppsrör
Uppdragsgivare: Stockholm vatten VA AB
Undersökningstyp: arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2017-08-29
Plats: Finnboda Kommun: Nacka Län: Stockholm
Landskap: Södermanland Socken: Nacka
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 5 – 20 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N: 6579393 E: 677287 (SWEREF 99 TM). Kartblad: Terrängkartan, 607 Norra Stockholm.
Dokumentationshandlingar: Rapporten förvaras på SAMLA på Riksantikvarieämbetets webbplats och övriga handlingar på Sjöhistoriska museets arkiv i Stockholm.

Förvaring av digitalt dokumentationsmaterial: Video, stillbildsfotografier och digitala ritningar förvaras digitalt på Statens maritima museers servrar. Samtlig lagring är redundant och backupkopior förvaras på fysiskt skild plats från huvudlagringen. Hårdvaran till lagringen byts ut med 3 till 4 års mellanrum för att upprätthålla feltolerans och rätt lagringskapacitet. Vid den digitala hanteringen av dokumentationsmaterialet och rapportframställningen har följande programvaror använts: Esri ArcMap 10.3, Microsoft Word 2013, Photo Shop CC 2017, Deep View 4 m.fl. Fotografier: 6 st fotografier arkiveras i databasen PRIMUS på Statens maritima museer.

Fotonr: Fo 223182DIG – 223187DIG. GIS/mätdata: arkiveras på Statens maritima museers servrar.

Deltagarförteckning i fältarbetet SMM Håkan Altrock, Jim Hansson och Mikael Fredholm
Swedish

Timespan
29/08/2017 - 29/08/2017

-Earliest time
29/08/2017
-Latest time
29/08/2017
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
6579393, 677287, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6579393
-Longitude (Easting)
677287
59.31606, 18.11514, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.31606
-Longitude (Easting)
18.11514
-Case type
-Registration number
43112–6410-2017
Result

Statens maritima museer (SMM) har den 29 augusti 2017 utfört en marinarkeologisk utredning utanför Henriksdals reningsverk i Nacka kommun. Utredningen omfattade besiktning av två sonarindikationer, Go 287 och Go 288, inom ett ca 80 × 160 meter stort område. Inom ramen för utredningen utfördes även en side scan sonarkartering med huvudsyfte att lokalisera eventuella objekt som dykarna kunde riskera att fastna i. Vid sonarkarteringen framkom två nya dittills okända indikationer som bedömdes som möjliga fartygslämningar. Inget av vraken har
uppmärksammats i samband med tidigare sonarkartering. De nya indikationerna visade sig vara dels en trolig pråm (vrak 1) som ligger på sidan i slänten ned mot djupare vatten, dels ett mindre vrak (vrak 2). Vrak 1 bedöms inte utgöra fornlämning medan vrak 2 bedöms vara en fornlämning. De två sonarindikationerna, GO 287 och GO 288, som var kända sedan tidigare, visade sig vara en upp- och nervänd bil/lastbil respektive dumpmassor av sten m.m. Dessa utgör således inte några fornlämningar.

På vrak 2, som bedömdes kunna vara en fornlämning, togs fyra stycken dendrokronologiska prover från förstäv, spant och bordläggning. Resultatet av dessa prover visar samtliga på sent 1700tal. Ett prov innefattade alla splintvedens årsringar och gick således att datera mer exakt. Fällningsåret angavs till vintern 1789/90

Swedish

-Report number
2017:14
Dating/monument type
-Monument type
Norwegian bokmål


-Time
1789 1790
--Earliest time
1789
--Latest time
1790
Topic
Norwegian bokmål


No hits.