305 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 305 (2002 - 2004) [sv]

305 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Norna 21
Gata: Västgötegatan
Plats: Vasastaden
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Norna och Västgötegatan i Västerås
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 020163
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12757-03
Undersökt tid: 2002-2004
Kommentar: Inga bevarade kulturlager el...
Arkeologisk förundersökning (2002-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Norna 21
Gata: Västgötegatan
Plats: Vasastaden
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Norna och Västgötegatan i Västerås
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 020163
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12757-03
Undersökt tid: 2002-2004
Kommentar: Inga bevarade kulturlager eller anläggningar påträffades. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/52dc0cbd-71c0-4f39-94d0-73fbbb563836 | RDF/XML | JSON-LD
Name
305 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 305
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Norna 21
Gata: Västgötegatan
Plats: Vasastaden
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Norna och Västgötegatan i Västerås
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Diarienummer: Vlm 020163
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12757-03
Undersökt tid: 2002-2004
Kommentar: Inga bevarade kulturlager eller anläggningar påträffades.
Swedish

Timespan
2002 - 2004

-Earliest time
2002
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A33
-Report number
2004:A33
No hits.