259 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 259 (2003) [sv]

259 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gad, Gisle, Felix, Ferdinand, Humlegården
Plats: Kyrkbacken
Fornlämning: 232
Rapport: Kyrkbacken i Västerås Schaktning för gatubelysning
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (29106:1-10, 29110)
Diarienummer: Vlm 030090
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3226-03
Undersökt t...
Arkeologisk förundersökning (2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gad, Gisle, Felix, Ferdinand, Humlegården
Plats: Kyrkbacken
Fornlämning: 232
Rapport: Kyrkbacken i Västerås Schaktning för gatubelysning
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (29106:1-10, 29110)
Diarienummer: Vlm 030090
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3226-03
Undersökt tid: 2003
Kommentar: Två äldre husgrunder påträffades som dateras till 1700- respektive 1800-talet på grund av keramikfynd. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/594f31ea-84ad-4ba1-b515-a2da33ec5134 | RDF/XML | JSON-LD
Name
259 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 259
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Kristina Jonsson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gad, Gisle, Felix, Ferdinand, Humlegården
Plats: Kyrkbacken
Fornlämning: 232
Rapport: Kyrkbacken i Västerås Schaktning för gatubelysning
Rapportförfattare: Kristina Jonsson
Museum (invnr): Vlm (29106:1-10, 29110)
Diarienummer: Vlm 030090
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3226-03
Undersökt tid: 2003
Kommentar: Två äldre husgrunder påträffades som dateras till 1700- respektive 1800-talet på grund av keramikfynd.
Swedish

Timespan
2003 - 2003

-Earliest time
2003
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A37

-Report number
2003:A37
-Number
29106
-Number
29110
No hits.