Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-OL (1985) [sv]

Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1985

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Magnusgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1985
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 185 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5fb75f48-85a0-404c-884f-7f43245406bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Magnusgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-OL
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1985

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Magnusgatan
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1985
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 185
Swedish

Timespan
13/11/1985 - 21/11/1985

-Earliest time
13/11/1985
-Latest time
21/11/1985
Place
, , Magnusgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Magnusgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1985
Result

Anledning: Ledningsreparation och ytomläggning av del av Magnusgatan.

Sammanfattning/redovisning: Schaktet var 20 meter långt och 2 meter brett och togs upp strax öster om korsningen Kungsgatan/Magnusgatan. Rester av en stenlagd gata, möjligen 1600-tal påträffades. Därutöver framkom bebyggelselämningar i tre skikt. Det äldsta skiktet utgjordes av syllrester av trä som daterats till 13-1400-tal. Schaktet grävdes till ett djup av 0,6-0,7 meter. Fyndmaterialet bestod övervägande av föremål av hushållskaraktär.

Fynd: Sten-, röd- och svartgods, korvstickor, taktegel och brynen.

Datering: 13-1400-tal samt 1600-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1985. Riksantikvarieämbetet UV Rapport 1987:1. Red. Andrae T mfl. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. S 402
Swedish

Alternative id
OL

-Id
OL
-System
Lödöse museum
185

-Id
185
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
14:1462:702:01
-Id
14:1462:702:01
-System
StadsGIS
No hits.