Kåta [sv]

Kåta (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6128b688-acc2-4408-9a20-261c39eb9455 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kåta
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish