Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs BM-UM015096 (1975 - 1976) [sv]

Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, kyrklig byggnad 1975-1976

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Ort: Bokenäs g:a kyrka
Fastighet: Bokenäs g:a kyrka
Diarienummer, Bohusläns museum: 372/76 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/692ad018-4b08-4813-b949-b01a38815a0a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs
Swedish

Identity
BM-UM015096
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, kyrklig byggnad 1975-1976

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Bokenäs
Ort: Bokenäs g:a kyrka
Fastighet: Bokenäs g:a kyrka
Diarienummer, Bohusläns museum: 372/76
Swedish

Timespan
1975 - 1976

-Earliest time
1975
-Latest time
1976
Place
Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs g:a kyrka

-Place (text)
Bokenäs g:a kyrka, Bokenäs g:a kyrka
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
40
Geodata
6471000, 1252050, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6471000
-Longitude (Easting)
1252050
-Case type
-Registration number
372/76
Dating/monument type
-Specification
Kyrklig byggnad
Swedish

Note
Rapport 1976 + Foto UMFA1581-1610 BM´s arkiv.
Swedish
No hits.