181 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 181 (2008 - 2010) [sv]

181 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2008-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Västgötegatan
Fornlämning: 232
Rapport: Västgötegatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: 170096
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10179-08
Undersökt tid: 2008-2010
Kommentar: Keramikskärvor av rödgods och fajans. Handtag av ben. Kulturla...
Arkeologisk förundersökning (2008-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Västgötegatan
Fornlämning: 232
Rapport: Västgötegatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: 170096
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10179-08
Undersökt tid: 2008-2010
Kommentar: Keramikskärvor av rödgods och fajans. Handtag av ben. Kulturlager från början av 1200-talet och framåt. Fyndfördelade till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6f85b5fa-16b1-44c9-b6fa-49dba5c96ed8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
181 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 181
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2008-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Västgötegatan
Fornlämning: 232
Rapport: Västgötegatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: 170096
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10179-08
Undersökt tid: 2008-2010
Kommentar: Keramikskärvor av rödgods och fajans. Handtag av ben. Kulturlager från början av 1200-talet och framåt. Fyndfördelade till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2008 - 2010

-Earliest time
2008
-Latest time
2010
-Role
-Person
  Report
2010:19
-Report number
2010:19
No hits.