304 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 304 (2004 - 2005) [sv]

304 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kraka
Gata: Norra Källgatan
Fornlämning: 232
Rapport: Norra Källgatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040067
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3851-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Inga ostörda kulturlager. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/76cc07bb-17b4-41c4-8670-7c36a8adeb65 | RDF/XML | JSON-LD
Name
304 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 304
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Kraka
Gata: Norra Källgatan
Fornlämning: 232
Rapport: Norra Källgatan i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040067
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3851-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Inga ostörda kulturlager.
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A16
-Report number
2005:A16
No hits.