268 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 268 (1998) [sv]

268 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1998) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Domkyrkan
Plats: Lektorsgården
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Domkyrkan
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 98:123-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2346-98
Undersökt tid: 1998
Kommentar: Kulturlager med brandrester och stenlägg...
Arkeologisk förundersökning (1998) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Domkyrkan
Plats: Lektorsgården
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Domkyrkan
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 98:123-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2346-98
Undersökt tid: 1998
Kommentar: Kulturlager med brandrester och stenläggning, som troligen varit tomtgräns. Fyra fynd av keramik, kvarnsten och platta av bergart. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/77789996-9ca1-4064-9a7e-4e8824c0985f | RDF/XML | JSON-LD
Name
268 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 268
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (1998) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Domkyrkan
Plats: Lektorsgården
Fornlämning: 232
Rapport: Kvarteret Domkyrkan
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 98:123-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-2346-98
Undersökt tid: 1998
Kommentar: Kulturlager med brandrester och stenläggning, som troligen varit tomtgräns. Fyra fynd av keramik, kvarnsten och platta av bergart.
Swedish

Timespan
1998 - 1998

-Earliest time
1998
-Latest time
1998
-Role
-Person
Report
1998:4
-Report number
1998:4
No hits.