Färdvägssystem [sv]

Färdvägssystem (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:07
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/78e8940d-625e-4542-b594-d9feb8a0789f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Färdvägssystem
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish