Olovsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-SO (1987) [sv]

Olovsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1987

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Olovsgatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 201 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/85e53239-eade-46bb-a68d-8671128a4d50 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Olovsgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-SO
Investigation type
Description
Antikvarisk efterkontroll (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1987

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Olovsgatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 201
Swedish

Timespan
14/10/1987 - 14/10/1987

-Earliest time
14/10/1987
-Latest time
14/10/1987
Place
, , Olovsgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Olovsgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Result

Anledning:
Undersökningen gjordes i samband med en kabelreparation.

Beskrivning/sammanfattning:
Kabelreparationen krävde nedgrävning till ca 1 m under befintlig jordkabel (ca 60 cm under markyta).
Under de från närliggande grävningar kända gatustenläggningar uppvisade schaktprofilen en typisk strandavlagring med avfallsmaterial från 1300-talet. Situationen svårförklarlig – möjligen en kraftig inbuktning i den flodstrandlinje vi haft anledning att räkna med enligt tidigare grävningar i området.

Fynd:
Ca 6 st
Keramik och läder

Datering:
Medeltid 1300-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1987. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1990:1. Stockholm. Sid. 433.
Swedish

Alternative id
SO

-Id
SO
-System
Lödöse museum
201

-Id
201
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
14:1462:734:01
-Id
14:1462:734:01
-System
StadsGIS
No hits.