Abild 49:1 (Fornlämningsliknande bildning) [sv] Place holder

Abild 49:1 (swedish)

Fornlämningar i Hallands län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
25/10/2015 12:57:04
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/10143100490001