Avrättningsplats [sv]

Other languages: Avrättningsplats (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:34
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a2a29e01-a425-48c5-86dc-2de51922eb09 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Avrättningsplats
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish