Berg 3:1,4:1, Foss (RAÄ 166) BM-UM029210 (2001) [sv]

Berg 3:1,4:1, Foss (RAÄ 166) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, gravfält 2001

Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Fastighet: Berg 3:1,4:1
Fornlämning: 166
Diarienummer, Bohusläns museum: 502/98K [sv]
Dataset owner
Last changed
22/04/2016 21:36:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a4aed725-36f6-4e43-93fb-69da9d41cd8d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg 3:1,4:1, Foss (RAÄ 166)
Swedish

Identity
BM-UM029210
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, gravfält 2001

Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Fastighet: Berg 3:1,4:1
Fornlämning: 166
Diarienummer, Bohusläns museum: 502/98K
Swedish

Timespan
2001 - 2001

-Earliest time
2001
-Latest time
2001
Place
, , Berg 3:1,4:1 [sv]

-Place (text)
Berg 3:1,4:1
Swedish
Foss (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Munkedal (Kommun) [sv], ,

-Place
Max. elevation
55
-Case type
-Registration number
502/98K
Note
Rapport BM 2003:6
Swedish
No hits.