183 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 183 (2010) [sv]

Other languages: 183 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johan 4
Plats: Zimmermanska huset
Fornlämning: 232
Rapport: Från år 1450 till år 1834 Ett schakt rymligt nog för 384 år och tre rådhus
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1240-10
Undersökt tid: 2010
Kommen...
Arkeologisk förundersökning (2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johan 4
Plats: Zimmermanska huset
Fornlämning: 232
Rapport: Från år 1450 till år 1834 Ett schakt rymligt nog för 384 år och tre rådhus
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1240-10
Undersökt tid: 2010
Kommentar: Fynd av stengods, kakelugnsfragment och flaskbottnar ger schaktens dateringar. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/af9b1732-d963-4a46-889e-817ae33d8f96 | RDF/XML | JSON-LD
Name
183 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 183
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Johan 4
Plats: Zimmermanska huset
Fornlämning: 232
Rapport: Från år 1450 till år 1834 Ett schakt rymligt nog för 384 år och tre rådhus
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 140069
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1240-10
Undersökt tid: 2010
Kommentar: Fynd av stengods, kakelugnsfragment och flaskbottnar ger schaktens dateringar.
Swedish

Timespan
2010 - 2010

-Earliest time
2010
-Latest time
2010
-Role
-Person
Has investigated
Report
2010:62

-Report number
2010:62
No hits.