Gålby 3:1, Köping VLM 227 (2000 - 2001) [sv]

Gålby 3:1, Köping (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Köping
Fastighet: Gålby 3:1
Plats: Köping, Kolsva
Rapport: Väg 250 Köping - Kolsva Gålby
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28445:1-2)
Diarienummer: Vlm 00:79-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1624-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Nyupptäckt boplats med kulturlager, eller odlingsmark ? Fy...
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Köping
Fastighet: Gålby 3:1
Plats: Köping, Kolsva
Rapport: Väg 250 Köping - Kolsva Gålby
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28445:1-2)
Diarienummer: Vlm 00:79-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1624-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Nyupptäckt boplats med kulturlager, eller odlingsmark ? Fynd av sentida keramik och brända ben. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b0451ca4-cb34-49c8-973b-137d89ed4f49 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gålby 3:1, Köping
Swedish

Identity
VLM 227
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Köping
Fastighet: Gålby 3:1
Plats: Köping, Kolsva
Rapport: Väg 250 Köping - Kolsva Gålby
Rapportförfattare: Jan Ählström
Museum (invnr): Vlm (28445:1-2)
Diarienummer: Vlm 00:79-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1624-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Nyupptäckt boplats med kulturlager, eller odlingsmark ? Fynd av sentida keramik och brända ben.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Report
2001:4

-Report number
2001:4
-Number
28445
No hits.