265 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 265 (2009 - 2010) [sv]

265 Ledningsdragning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2009-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Rocklunda
Fornlämning: 34
Rapport: Under Rocklundas bollplaner
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170016
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12407-09
Undersökt tid: 2009-2010
Kommentar: Två lösfynd i jordmassorna av keramik från järnåldern. Fyndför...
Antikvarisk kontroll (2009-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Rocklunda
Fornlämning: 34
Rapport: Under Rocklundas bollplaner
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170016
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12407-09
Undersökt tid: 2009-2010
Kommentar: Två lösfynd i jordmassorna av keramik från järnåldern. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b31f9232-014c-4e7c-8ce9-04680bc485a1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
265 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 265
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2009-2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Rocklunda
Fornlämning: 34
Rapport: Under Rocklundas bollplaner
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170016
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12407-09
Undersökt tid: 2009-2010
Kommentar: Två lösfynd i jordmassorna av keramik från järnåldern. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2009 - 2010

-Earliest time
2009
-Latest time
2010
-Role
-Person
Report
2010:36
-Report number
2010:36
No hits.