Rakkestad (Kommune) [no] Place holder

Other languages: Rakkestad (norwegian bokmål)

Kommune (Eksterne data) [no]

Last changed
25/03/2021 19:45:08
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/b673bba7-5cc2-4e36-b7d5-b78711c51341
Name
Rakkestad
Norwegian bokmål

Code
3016
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.42822, 11.3435, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.42822
-Longitude (Easting)
11.3435
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0128

-Id
0128
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0128 til 3016 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål