Bärby 3:8, Svarteborg (RAÄ 589) BM-UM006805 (1992) [sv]

Bärby 3:8, Svarteborg (RAÄ 589) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1992

Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Fastighet: Bärby 3:8
Fornlämning: 589
Diarienummer, Bohusläns museum: 113/92D [sv]
Dataset owner
Last changed
22/04/2016 21:36:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bb253cb5-b7c9-4c9b-b38f-59dec73c8493 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bärby 3:8, Svarteborg (RAÄ 589)
Swedish

Identity
BM-UM006805
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1992

Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Fastighet: Bärby 3:8
Fornlämning: 589
Diarienummer, Bohusläns museum: 113/92D
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
Bärby 3:8

-Place (text)
Bärby 3:8
Swedish
-Place
-Place
-Case type
-Registration number
113/92D
Note
Rapport BM/RAÄ, Gläborg-Rabbalshede, tekn.rapp 1. 2003
Swedish
No hits.