Björneröd 1:2,1:3, Tanum (RAÄ 1821) BM-UM029509 (2012) [sv]

Björneröd 1:2,1:3, Tanum (RAÄ 1821) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, boplats 2012

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Fastighet: Björneröd 1:2,1:3
Fornlämning: 1821
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-208-2011 [sv]
Dataset owner
Last changed
22/04/2016 21:36:48
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bc9bdb97-bef6-4dcf-9910-19dc1033e6dd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björneröd 1:2,1:3, Tanum (RAÄ 1821)
Swedish

Identity
BM-UM029509
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, boplats 2012

Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Fastighet: Björneröd 1:2,1:3
Fornlämning: 1821
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-208-2011
Swedish

Timespan
2012 - 2012

-Earliest time
2012
-Latest time
2012
Place
, , Björneröd 1:2,1:3 [sv]

-Place (text)
Björneröd 1:2,1:3
Swedish
Tanum (Kommun) [sv], ,

-Place
Swedish
Tanum (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Max. elevation
70
-Case type
-Registration number
431-208-2011
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport Rio Kulturlandskapet 2014
Swedish
No hits.