Berg 3:1, Foss (RAÄ 173) BM-UM028992 (2003) [sv]

Berg 3:1, Foss (RAÄ 173) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats/grav 2003

Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Fastighet: Berg 3:1
Fornlämning: 173
Diarienummer, Bohusläns museum: 502/98K [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c608c839-1455-4a04-9d5e-4aad805604bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg 3:1, Foss (RAÄ 173)
Swedish

Identity
BM-UM028992
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats/grav 2003

Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Foss
Fastighet: Berg 3:1
Fornlämning: 173
Diarienummer, Bohusläns museum: 502/98K
Swedish

Timespan
2003 - 2003

-Earliest time
2003
-Latest time
2003
Place
, , Berg 3:1 [sv]

-Place (text)
Berg 3:1
Swedish
Foss (Socken) [sv], ,

-Place
Swedish
Munkedal (Kommun) [sv], ,

-Place
Max. elevation
50
Geodata
6489170, 1257880, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6489170
-Longitude (Easting)
1257880
-Case type
-Registration number
502/98K
No hits.