Badelunda (RAÄ 576) VLM 135 (1968) [sv]

Badelunda (RAÄ 576) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk slutundersökning (1968-1968) av gravfält genomförd av Västmanlands läns museum / Bo Åkerström, Hille Jaanusson på grund av vägbyggnation.
Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Kvarter: Siken, Gösen
Stadsäga: 3391
Plats: Hamre
Fornlämning: 576
Rapport: Arkeologisk undersökning av gravfält med då okänt fornlämningsnummer
Rapportförfattare: Bo Åkerström, Hille Jaanusson
Mu...
Arkeologisk slutundersökning (1968-1968) av gravfält genomförd av Västmanlands läns museum / Bo Åkerström, Hille Jaanusson på grund av vägbyggnation.
Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Kvarter: Siken, Gösen
Stadsäga: 3391
Plats: Hamre
Fornlämning: 576
Rapport: Arkeologisk undersökning av gravfält med då okänt fornlämningsnummer
Rapportförfattare: Bo Åkerström, Hille Jaanusson
Museum (invnr): Vlm (17121:1-37)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7292-08
Undersökt tid: 1968-1968
Kommentar: Rappot av Hille Jaanusson. Folkvandringstida gravfält med fynd av reliefspänne av brons, ornerad "köttkniv" av ben, björnklor, pärlor, kambitar, nitar och pärlor. Keramikanalys av Stig Welinder 1988.
Foto: B 102935: 1 - 17 + 40 oregistrerade fotografier [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c7323f63-2411-4609-9cb0-9b95335009f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Badelunda (RAÄ 576)
Swedish

Identity
VLM 135
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk slutundersökning (1968-1968) av gravfält genomförd av Västmanlands läns museum / Bo Åkerström, Hille Jaanusson på grund av vägbyggnation.
Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Badelunda
Kvarter: Siken, Gösen
Stadsäga: 3391
Plats: Hamre
Fornlämning: 576
Rapport: Arkeologisk undersökning av gravfält med då okänt fornlämningsnummer
Rapportförfattare: Bo Åkerström, Hille Jaanusson
Museum (invnr): Vlm (17121:1-37)
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7292-08
Undersökt tid: 1968-1968
Kommentar: Rappot av Hille Jaanusson. Folkvandringstida gravfält med fynd av reliefspänne av brons, ornerad "köttkniv" av ben, björnklor, pärlor, kambitar, nitar och pärlor. Keramikanalys av Stig Welinder 1988.
Foto: B 102935: 1 - 17 + 40 oregistrerade fotografier
Swedish

Timespan
1968 - 1968

-Earliest time
1968
-Latest time
1968
-Role
Report
2008:66

-Report number
2008:66
-Number
17121
No hits.