266 Ledningsdragning (RAÄ 148) VLM 266 (2010) [sv]

266 Ledningsdragning (RAÄ 148) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Gimle
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Ett fjärrvärmeschakt i Ö. Långgatan, Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170021
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2501-10
Undersökt tid: 2010
Kommentar: Fynd av keramik, pressglas och kakelugns...
Antikvarisk kontroll (2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Gimle
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Ett fjärrvärmeschakt i Ö. Långgatan, Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170021
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2501-10
Undersökt tid: 2010
Kommentar: Fynd av keramik, pressglas och kakelugnsfragment daterar till 1700- och 1800-talet i området. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c9e6657e-35f6-42e9-8a85-f80b069b4bd6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
266 Ledningsdragning (RAÄ 148)
Swedish

Identity
VLM 266
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2010) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Församling: Köping
Kvarter: Gimle
Gata: Östra Långgatan
Fornlämning: 148
Rapport: Ett fjärrvärmeschakt i Ö. Långgatan, Köping
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer: Vlm 170021
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2501-10
Undersökt tid: 2010
Kommentar: Fynd av keramik, pressglas och kakelugnsfragment daterar till 1700- och 1800-talet i området. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2010 - 2010

-Earliest time
2010
-Latest time
2010
-Role
-Person
Report
2010:40
-Report number
2010:40
No hits.