Kontextformer [sv]

Other languages: Kontextformer (swedish)

Arkeologi [no]

Description

Formtermer, t ex rund, rektangulär etc för att beskriva en kontexts form [sv]

Dataset
Ongoing work
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cb304d1b-9ef0-48e8-8dcd-d8b598266325
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Kontextformer
Swedish

Description
Formtermer, t ex rund, rektangulär etc för att beskriva en kontexts form
Swedish

Dataset
Norwegian bokmål