Apleröd Södra 1:2 mfl, Ödsmål (RAÄ 154) BM-UM006854 (1976) [sv]

Apleröd Södra 1:2 mfl, Ödsmål (RAÄ 154) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Provundersökning, fyndplats 1976

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Apleröd Södra 1:2 mfl
Fornlämning: 154
Diarienummer, Bohusläns museum: 2691/76 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cd6795d2-4013-475f-8ab7-3d2d720230ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Apleröd Södra 1:2 mfl, Ödsmål (RAÄ 154)
Swedish

Identity
BM-UM006854
Investigation type
Description
Provundersökning, fyndplats 1976

Län: Västra Götaland
Kommun: Stenungsund
Socken: Ödsmål
Fastighet: Apleröd Södra 1:2 mfl
Fornlämning: 154
Diarienummer, Bohusläns museum: 2691/76
Swedish

Timespan
1976 - 1976

-Earliest time
1976
-Latest time
1976
Place
, , Apleröd Södra 1:2 mfl [sv]

-Place (text)
Apleröd Södra 1:2 mfl
Swedish
Stenungsund (Kommun) [sv], ,

-Place
Ödsmål (Socken) [sv], ,

-Place
Max. elevation
25
Geodata
6450000, 1267000, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6450000
-Longitude (Easting)
1267000
-Case type
-Registration number
2691/76
No hits.