Bohusgården 1:26, Uddevalla (RAÄ 304) BM-UM029462 (2012) [sv]

Bohusgården 1:26, Uddevalla (RAÄ 304) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk undersökning, boplats 2012

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Uddevalla
Fastighet: Bohusgården 1:26
Fornlämning: 304
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-1056-2012 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d4e1c328-b155-4a42-bef0-14124071eeda | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bohusgården 1:26, Uddevalla (RAÄ 304)
Swedish

Identity
BM-UM029462
Investigation type
Description
Arkeologisk undersökning, boplats 2012

Län: Västra Götaland
Kommun: Uddevalla
Socken: Uddevalla
Fastighet: Bohusgården 1:26
Fornlämning: 304
Diarienummer, Länsstyrelsen: 431-1056-2012
Swedish

Timespan
2012 - 2012

-Earliest time
2012
-Latest time
2012
Place
Bohusgården 1:26

-Place (text)
Bohusgården 1:26
Swedish
-Place
-Place
Max. elevation
43
Geodata
6468860, 1446810, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6468860
-Longitude (Easting)
1446810
-Case type
-Registration number
431-1056-2012
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

Note
Rapport i manus
Swedish
No hits.