Åby 1:1 (RAÄ 121) U KLM034636 (1992) [sv]

Other languages: Åby 1:1 (RAÄ 121) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34636:1-150. Arkeologisk undersökning. Omläggning av länsväg 125. Vid undersökningen framkom två områden med kulturlager, det ena 0,2 m tj, det andra genomplöjt och endast fragmentariskt bevarat samt ett 10-tal anläggningar bestående av härdar, gropar och ev stolphål. Fynd: järnslagg, brända/obrända ben, keramik, fragment av järnföremål, bränd lera/lerklining, flinta, kvarts och porfyr. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1. Fornl nr: 121. Undersökningen utfördes okt-dec 1992, grävledare Michael ... KLM 34636:1-150. Arkeologisk undersökning. Omläggning av länsväg 125. Vid undersökningen framkom två områden med kulturlager, det ena 0,2 m tj, det andra genomplöjt och endast fragmentariskt bevarat samt ett 10-tal anläggningar bestående av härdar, gropar och ev stolphål. Fynd: järnslagg, brända/obrända ben, keramik, fragment av järnföremål, bränd lera/lerklining, flinta, kvarts och porfyr. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1. Fornl nr: 121. Undersökningen utfördes okt-dec 1992, grävledare Michael Källström. KLM dnr: 1663/92. Lst dnr: 220-9464-92. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e26e4ab9-a1bf-46bf-8473-4e57d5c37b00 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Åby 1:1 (RAÄ 121)
Swedish

Identity
U KLM034636
Investigation type
Description
KLM 34636:1-150. Arkeologisk undersökning. Omläggning av länsväg 125. Vid undersökningen framkom två områden med kulturlager, det ena 0,2 m tj, det andra genomplöjt och endast fragmentariskt bevarat samt ett 10-tal anläggningar bestående av härdar, gropar och ev stolphål. Fynd: järnslagg, brända/obrända ben, keramik, fragment av järnföremål, bränd lera/lerklining, flinta, kvarts och porfyr. Fyndort: Sm, Åby sn, Åby 1:1. Fornl nr: 121. Undersökningen utfördes okt-dec 1992, grävledare Michael Källström. KLM dnr: 1663/92. Lst dnr: 220-9464-92.
Swedish

Timespan
1992 - 1992

-Earliest time
1992
-Latest time
1992
Place
, , Åby 1:1 [sv]

-Place (text)
Åby 1:1
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
220-9464-92
-Case type
-Registration number
1663/92
-Number
KLM034636
No hits.