Förvaringsanläggning [sv]

Other languages: Förvaringsanläggning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e4487fc9-be4d-4a9f-bd94-2607954a15cf | RDF/XML | JSON-LD
Label
Förvaringsanläggning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish