Boplats [sv]

Other languages: Boplats (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:38
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e47330da-7dc9-4846-8658-77e5eca13e27 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Boplats
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish