Blomsholm 1:14, Skee (RAÄ 1029) BM-UM028350 (1996) [sv]

Blomsholm 1:14, Skee (RAÄ 1029) (swedish)

Undersökningar Bohuslän (Bohusläns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1996

Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Fastighet: Blomsholm 1:14
Fornlämning: 1029
Diarienummer, Bohusläns museum: 431/96 [sv]
Dataset owner
Last changed
12/03/2020 10:03:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e719af56-4355-474d-bc3e-81158d3d9b4a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Blomsholm 1:14, Skee (RAÄ 1029)
Swedish

Identity
BM-UM028350
Investigation type
Description
Arkeologisk förundersökning, boplats 1996

Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Socken: Skee
Fastighet: Blomsholm 1:14
Fornlämning: 1029
Diarienummer, Bohusläns museum: 431/96
Swedish

Timespan
1996 - 1996

-Earliest time
1996
-Latest time
1996
Place
Blomsholm 1:14

-Place (text)
Blomsholm 1:14
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Max. elevation
30
Geodata
6546430, 1236700, - Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) (EPSG:3021) [sv]

-Latitude (Northing)
6546430
-Longitude (Easting)
1236700
-Case type
-Registration number
431/96
Dating/monument type
-Specification
Boplats
Swedish

No hits.