Getingmidjan RAÄ Stockholm 940 och 942 SMM 2081137 (2017) [sv]

Other languages: Getingmidjan RAÄ Stockholm 940 och 942 (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Statens maritima museer (SMM) har den 4–5 oktober 2017 utfört en marinarkeologisk utredning av RAÄ Stockholm 940 och 942. Utredningen visar att Stockholm 940 och 942 är två fartygslämningar, en form av stålpråmar vilka bedöms ha förlist eller sänkts under 1900-talet. De utgör således ej fornlämningar.

Trafikverket planerar för en upprustning av befintlig järnvägsanläggning mellan Stockholms Central och Stockholms Södra inom projektet Getingmidjan vid Centralbron. Vattenområdet vid Centralbro...
Statens maritima museer (SMM) har den 4–5 oktober 2017 utfört en marinarkeologisk utredning av RAÄ Stockholm 940 och 942. Utredningen visar att Stockholm 940 och 942 är två fartygslämningar, en form av stålpråmar vilka bedöms ha förlist eller sänkts under 1900-talet. De utgör således ej fornlämningar.

Trafikverket planerar för en upprustning av befintlig järnvägsanläggning mellan Stockholms Central och Stockholms Södra inom projektet Getingmidjan vid Centralbron. Vattenområdet vid Centralbron har tidigare sonarkarterats av Marin Mätanalys AB år 2008, varvid två indikationer hittades inom det område som berörs av utredningen. Länsstyrelsen beslutade (2017-09-21) att SMM skulle utföra en marinarkeologisk utredning etapp 2, för att fastställa m något av objekten RAÄ Stockholm 940 och 942 utgör fornlämning. [sv]
Dataset owner
Last changed
10/10/2017 12:50:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f1608c56-dbb0-41d5-9529-51dc5a2d97d3 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Getingmidjan RAÄ Stockholm 940 och 942
Swedish

Identity
SMM 2081137
Investigation type
Purpose
Description
Statens maritima museer (SMM) har den 4–5 oktober 2017 utfört en marinarkeologisk utredning av RAÄ Stockholm 940 och 942. Utredningen visar att Stockholm 940 och 942 är två fartygslämningar, en form av stålpråmar vilka bedöms ha förlist eller sänkts under 1900-talet. De utgör således ej fornlämningar.

Trafikverket planerar för en upprustning av befintlig järnvägsanläggning mellan Stockholms Central och Stockholms Södra inom projektet Getingmidjan vid Centralbron. Vattenområdet vid Centralbron har tidigare sonarkarterats av Marin Mätanalys AB år 2008, varvid två indikationer hittades inom det område som berörs av utredningen. Länsstyrelsen beslutade (2017-09-21) att SMM skulle utföra en marinarkeologisk utredning etapp 2, för att fastställa m något av objekten RAÄ Stockholm 940 och 942 utgör fornlämning.
Swedish

Timespan
04/10/2017 - 05/10/2017

-Earliest time
04/10/2017
-Latest time
05/10/2017
Place
Stockholm (Kommun) [sv], Centralbron [sv],

-Place
-Specified
Centralbron
Swedish
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
59.32138, 18.06773, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.32138
-Longitude (Easting)
18.06773
-Case type
-Registration number
431-409-2017
Result

Utredningen visar att RAÄ Stockholm 940 och 942 är två fartygslämningar/stålpråmar, som bedöms ha förlist eller sänkts under 1900-talet. De utgör således ej fornlämningar.

RAÄ Stockholm 940
Fartygslämningen är en av Stockholms stads stålpråmar, ”märkt” S.S.No 71. Pråmen har ett stort öppet lastrum och längden är cirka 20 meter och bredden cirka 7 meter. Pråmen bedöms ha förlist eller sänkts under 1900-talet. Den utgör således ej fornlämning.

RAÄ Stockholm 942
Fartygslämningen är en stålpråm. Längden är cirka 10 meter och bredden cirka 5 meter. Pråmen bedöms ha förlist eller sänkts under 1900-talet. Den utgör således ej fornlämning.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Norwegian bokmål

No hits.