152 Ledningsdragning (RAÄ 34) VLM 152 (2006) [sv]

152 Ledningsdragning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Soopiska gården 1, Fältskären 2, 3
Fornlämning: 34
Rapport: Fjärrvärmeanslutningar i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29072:1-5)
Diarienummer: Vlm 100131
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10774-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och stengods, samt ...
Arkeologisk förundersökning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Soopiska gården 1, Fältskären 2, 3
Fornlämning: 34
Rapport: Fjärrvärmeanslutningar i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29072:1-5)
Diarienummer: Vlm 100131
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10774-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och stengods, samt en kanonkula. Datering 1600-talet. Fyndfördelade till VLM 2010. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:39
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f66f0d7c-9eec-4548-b711-f704c03ac843 | RDF/XML | JSON-LD
Name
152 Ledningsdragning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 152
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2006) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Kvarter: Soopiska gården 1, Fältskären 2, 3
Fornlämning: 34
Rapport: Fjärrvärmeanslutningar i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (29072:1-5)
Diarienummer: Vlm 100131
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10774-06
Undersökt tid: 2006
Kommentar: Fynd av keramik, rödgods och stengods, samt en kanonkula. Datering 1600-talet. Fyndfördelade till VLM 2010.
Swedish

Timespan
2006 - 2006

-Earliest time
2006
-Latest time
2006
-Role
-Person
Report
2006:57

-Report number
2006:57
-Number
29072
No hits.